Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

admin

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, Resmî Gazete’de 8510 sayılı karar ile yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını 52 sayfalık taşıyan yönetmeliğin girişinde, “24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 52 sayfalık
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ni
okumak için
tıklayınız…

Yönetmeliğin Amacı

Yayımlanan yönetmelikte, amaç olarak şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a)

Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış hâlinden seferberlik ve/veya savaş hâline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için hazırlıkların yürütülmesine,

b)

Barıştan itibaren, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile ilgili diğer kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan seferberlik ve savaş hâli hükümlerinin uygulanma esaslarının, hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususların, tüm kamu idarelerine, kurum ve kuruluşlara, buralardaki personele, gerçek ve tüzel kişilere verilecek görevlerin, yetkilerin, sorumlulukların ve yükümlülüklerin belirlenmesi, yerine getirilmesinin takip edilmesi ve hazırlıkların tatbikatlarda veya eğitimlerde uygulanarak denenmesine,

c)

Seferberlik ve savaş hâllerinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerine,

ç)

Seferberlik ve savaş hâli planlaması kapsamındaki personel ve araç erteleme işlemlerine, ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri